Gør klima, vand og
natur til et aktiv

Estimer din betaling

58.250 kr./år

10 hektar
til anslået 5.825 DKK per ha/år.
Sådan estimerer vi din betaling

Projektoverslag

Få indblik i det fulde regnestykke

Få konkret indsigt i økonomien for et klimaskovrejsningsprojekt – på både kort og langt sigt. Og sæt tal på mulighederne på netop din jord.
Prøv projektværktøjet
Projektering
Investering
Indtjening

Så enkelt er skovrejsning med Aecorn

Tilskud til naturgenopretning på din ejendom
Vi finder en virksomhed eller fond, der ønsker at del-finansiere netop din skovrejsning, for at bidrage til genopretning af økosystemer i Danmark.
Erfarne skovdyrkere til at løfte dit projekt
Vi tilbyder en simpel og attraktiv model til etablering og vedligehold af skovarealet, leveret i samarbejde med lokale Aecorn Approved Partners™
Sådan kommer du hurtigt i gang med din skovrejsning
Fortæl os omkring din ønskede skovrejsning, under ikonet “Tag Action”. Du vil herefter blive kontaktet af en Aecorn medarbejder, der hjælper dig på vej.

Så enkelt er skovrejsning med Aecorn

Så enkelt er skovrejsning 
med Aecorn.

Tag action
Tilskud til naturgenopretning på din ejendom
Vi finder en virksomhed eller fond, der ønsker at del-finansiere netop din skovrejsning, for at bidrage til genopretning af økosystemer i Danmark.
Erfarne skovdyrkere til at løfte dit projekt
Vi tilbyder en simpel og attraktiv model til etablering og vedligehold af skovarealet, leveret i samarbejde med lokale Aecorn Approved Partners™
Sådan kommer du hurtigt i gang med din skovrejsning
Fortæl os omkring din ønskede skovrejsning, under ikonet “Tag Action”. Du vil herefter blive kontaktet af en Aecorn medarbejder, der hjælper dig på vej.

Overskrift overskrift

Så enkelt er skovrejsning 
med Aecorn.

Tag action

Så enkelt er skovrejsning med Aecorn.

Tilskud til klimaskovrejsning på din ejendom
Vi finder en virksomhed eller fond, der ønsker at medfinansiere netop din skovrejsning, for at bidrage til forbedring af klima, vand- og naturgenopretning i Danmark.
Erfarne skovdyrkere løfter dit projekt
Vi tilbyder en simpel og attraktiv model til projektering, etablering og vedligehold af din nye skov, leveret i samarbejde med lokale Aecorn Approved Partners™
Sådan kommer du hurtigt i gang med din skovrejsning
Fortæl os om dine ønsker til din skovrejsning ved at bruge knappen “Book møde”. Så kontakter vi dig.
Mød vores partnere
til lodsejere

Få betaling for at bidrage til den
grønne omstilling

Aecorn
Konkurrenter
Simpel og attraktiv model
Aecorn tilbyder markedets mest simple incitamentsmodel til etablering af klimaskov. Vi samarbejder med erfarne skovforvaltere og benytter ny teknologi, for at dokumentere værdien af klima, vand og natur - på din jord.
30-årig betaling for klimaeffekt
Aecorn betaler op til kr. 4.000 ha/år i 30 år, for retten til skovarealets CO2-optag samt øvrige naturforbedringer. Det giver en samlet betaling på op til kr. 120.000 pr. ha.
Din jord - din skov
Du designer skoven i samarbejde med din skovfoged. Sammen kombinerer I din vision med mulighederne på dit areal, indenfor rammerne af Aecorn Klimaskovrejsning.
Tilskud til skovrejsning
Som lodsejer vil du normalt kunne modtage tilskud til privat skovrejsning via Landbrugsstyrelsen (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne).
Yderligere indtjeningsmuligheder
Som lodsejer får du også andel i værdien af fremtidige dokumentérbare økosystemtjenester, som f.eks. forbedret grundvand, kvælstofopsamling og naturindhold.
Projekt-specifik CO2-beregning
Som lodsejer modtager du en detaljeret CO2-beregning for dit projekt, med udgangspunkt i de enkelte træarters vækst på arealet.
Fortsat ejerskab af jorden
Som lodsejer beholder du ejerskabet og brugsretten af jorden, hvor skoven etableres. Lodsejeraftalen tinglyses, for bl.a. at sikre vilkårene for opretholdelse af skov på ejendommen.
Indtægter fra skovdrift
Som lodsejer beholder du retten til samtlige indtægter fra skovdriften, bl.a. fra salg af tømmer og flis samt jagtleje, ridekort eller andet.
Monitorering, Rapportering og Validering (MRV)
Til sikring af dokumentation og effektiv monitorering af skovarealet, benytter Aecorn teknologi fra Aeon. Dette sikrer fuld transparens og indsigt i projekterne - for virksomhed og lodsejer.
Powered by 
Sammenligningen er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger fra de førende konkurrenter per 10/23.
Start skovrejsning

Få svar på dine spørgsmål

Passer min ejendom til Aecorn?
Hos Aecorn er vi interesserede i alle ejendomme, hvor der kan etableres et nyt skovareal på minimum 10 hektar.
Hvornår modtager man sit første tilskud?
Det første tilskud fra Aecorn udbetales straks efter at skovrejsningen har fundet sted. Derefter udbetales tilskuddet årligt, den sidste bankdag i november.
Hvornår modtager man sin betaling?
Aecorn's vederlag udbetales årligt, den sidste bankdag i november. 
Hvordan sikrer Aecorn min betaling?
Aecorn arbejder under Bank Licens og er samtidig forpligtet til at allokere kapital til udbetaling af vederlag på hhv. lukkede bankkonti, i statsobligationer og tilsvarende lav-risiko produkter. På den måde sikrer vi dig dit vederlag i dag - og i fremtiden.
Hvor meget kræver det at etablere skoven?
Som lodsejer er din primære opgave at lade skovarealet projektere efter dine ønsker og indenfor rammerne af Aecorn Klimaskovrejsning. Projektering af skovarealet varetages i samarbejde med Skovdyrkerne.dk som er Aecorn Approved Partner™.
Hvad er mine forpligtelser som lodsejer?
Efter skoven er etableret og registreret som fredskov, vil du blot én gang om året være forpligtet til digitalt at fremsende en tredjepartserklæring (fra f.eks. din skovforvalter), som bekræftelse på at skovarealet fortsat behandles efter Skovlovens bestemmelser. Yderligere monitorering af skovarealet varetages digitalt af Aeon.
© 2023 Aeon Group
CVR nr.: 42326135